Thông tin truyện

Đánh Xuyên Tây Du Đường Tăng

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang cập nhật

Xuyên việt Tây Du, trở thành Đường Tăng, mang theo trò chơi hệ thống, có thể đánh quái thăng cấp, làm rơi đồ, từ đây, Tây Du trên đường đám yêu quái nguy hiểm.

Sa Tăng: Đại sư huynh, không tốt rồi, yêu quái lại bị sư phụ bắt đi nha.

Đường Tăng: Mấy người các ngươi hôm nay nghe kỹ cho ta, không phải các ngươi bảo hộ vi sư đi Tây Thiên thỉnh kinh, mà là sư phụ mang theo mấy người các ngươi cản trở biết không? Không có các ngươi, vi sư một người đã sớm đánh tới, ách, đi đến Tây Thiên...

Truyện cùng tác giả:
Đả Xuyên Tây Du Đích Đường Tăng

Danh sách chương

Bình luận truyện