Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Từ Tiểu Binh Bắt Đầu Vô Địch

Tác giả:

Thể loại:

Thiết Huyết

Trạng thái:

Hoàn thành

Chương Minh thu được giết địch có thể làm rơi đồ hệ thống, từ một tên lính quèn trưởng thành trở thành một Quân thống soái, tung hoành Tam Quốc, chiến Điển Vi, tiếc Lữ Bố, cưới Đại Tiểu Kiều...

Tam quốc hệ thống lưu

Quân sự chém giết main làm tướng

Danh sách chương

Bình luận truyện