Thông tin truyện

Thần Vận Tiên Vương

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Hoàn thành
Tiên hiệp thế giới - Nguyên Khung thế giới tuyệt đại thiên kiêu Đào Nhiên cùng Kiếp chủ Ma chủ Độc Cô Thiên Ý tranh đấu mà song song cùng chết rồi theo nguyên năng phong bạo mà xuyên qua

Kỳ huyễn thế giới - Meriga liên bang hợp chủng quốc, đoạt xá trọng sinh, hóa thân Andrei Vey Wildenstein, trở thành gia tộc Wildenstein đông đảo người thừa kế một thành viên.

Thiên tính thông minh, tâm ý như sắt, viên dung vô lậu, nhưng hôm nay bị Độc Cô Thiên Ý dung nhập linh hồn mang theo nguyền rủa, kiếp kiếp trầm luân, sắc dục, tâm dục, ma dục … quấn lấy, khi thần rơi thâm uyên thì ma sẽ tá thể hoàn hồn.

Thế giới này so với Nguyên Khung thế giới linh khí còn nhiều hơn, có thể càng nhanh hơn đúc đạo thai mở tiên đường, quay về thế giới cũ, nhưng mọi chuyện có thể như ý muốn sao …

Hệ Thống: Ma năng
Ma Năng ảnh giả
Ma Năng kiếm sĩ
Ma Năng võ giả


cấp 1, cấp 2.........

Nguyên Khung : Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Đại Thừa (Tiên Vương)

Phương Tây : 1 – 2 – 3 – 4 – Truyền Kỳ – 6 - … - Chúng thần chi chủ

Phương Đông: 1 – 2 – 3 – 4 – Luyện Hư – 6 - … - Tiên … -

Truyện cùng tác giả:
Đao Trấn Tinh Hà
Hoàn Khố Tà Hoàng
Kiếm Động Sơn Hà
Quân Lâm Thiên Hạ
Thần Hoàng

Bình luận truyện