Thông tin truyện

Vạn Cổ Thần Long Biến

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang cập nhật
Vạn cổ truyền thuyết, thần long vô địch.

Thiếu niên Vân Phàm, bởi vì không thể tu luyện chân khí bị coi là phế vật, bị vô tình phản bội. Ngẫu nhiên đạt được Long Huyết trên trời rơi xuống, Tu « Vạn Cổ Thần Long Biến », đúc Bất Diệt Thần Long thể, quét ngang Chư Thiên, thành tựu vạn cổ chi vương!

Đẳng cấp tu luyện Thối Thể, Tiên Thiên, Tụ Nguyên, Thoát Phàm, Dung Hợp, Nguyên Đan, Phân Thân, Thái Hư, Thăng Hoa...
Đẳng cấp võ kỹ Thiên Địa Huyền Hoàng mỗi cấp chia làm thượng trung hạ

Của main là « Vạn Cổ Thần Long Biến » chia làm Thần Cốt biến, Thần Huyết biến, Thần Phu biến, Hóa Long biến, Chân Long biến, Thần Long biến, Thiên Địa biến, mỗi một biến chia làm mười hai tầng cũng thức tỉnh một môn long kỹ.

Danh sách chương

Bình luận truyện